New items
Art of Society 1900-1945 : the Nationalgalerie Collection
Opis moich dzieł efemerycznych 1975-2018 : performance, obiekt-art, instalacja
Złe elfy
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Konfrontacje i argumenty : sztuka nowoczesna według założeń Galerii Krzywe Koło = Confrontations and arguments : modern art according to the Krzywe Koło Gallery