New items
Sporting Fashion : Outdoor Girls 1800 to 1960
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Protection of historical monuments and their conservation
Kryształy Zagłębia : projektanci szkła 1960-2000 = Crystals of the Zagłębie region : glass designers 1960-2000
Historia projektowania graficznego