Nowości
Shape of Living : Max Seibald
Berezowska : nagość dla wszystkich
Intuicja malarza = Intuice malíře : Daniel Balabán, Jarosław Modzelewski : 6.09 - 28.10.2018, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała
Kasia Dzikowska : Thin Curtains = stāʾir rqīqẗ
Mentalne Pearl Harbour = Mental Pearl Harbor : Sebastian Krok