Nowości
Plakat do filmu - film na plakacie : ze zbiorów Działu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Ossolineum i Gabinetu Kultury Współczesnej Wrocławia = Posters for films - films on posters : from the collection of the Documents of Social Life Department of the Ossolineum Library, and the Wrocław Contemporary Culture Room
Koty. Tom II
Sztuka europejskiego baroku : Anglia, Francja = European baroque art : Great Britain, France
Kominki : architektura i wzornictwo
10. Triennale Młodych : "Utrwalanie" = X Trìenale Molodogo Mistectwa : "Utrivalennâ" : katalog