New items
Kissprint 2019 : wystawa grafiki artystycznej, Elektrownia Powiśle, Warszawa, 21-23.06.2019
Tamara Łempicka : rysunek = drawing
Edvard Mìlâr tvorčì šlâhi ta pošuki ìstini
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Rozwój lokalny i strategiczne zarządzanie rozwojem gminy w oparciu o dziedzictwo kulturowe