New items
I Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych w Warszawie - Imprint 2008 : 1st Kulisiewicz International Graphic Arte Triennial in Warsaw - Imprint 2008
Adam Myjak : historie = stories
Tadeusz Król : krajobraz elementy i struktury = landscape elements and textures
Adam Roman
Przestrzeń geometrii = Geometry of Space : Pracownia Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie = Ceramic Studio, The Academy of Fine Arts in Warsaw