New items
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Kolekcja : wystawa osobista
Louise Bourgeois : an unfolding portrait : prints, books and creative process
Multiplied : Edition MAT and the Transformable Work of Art 1959-1965
Wyspiański : katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie = catalogue of the exhibition of works from the collection of the National Museum in Kraków