New items
Performance Art in the Second Public Sphere : Event-based Art in Late Socialist Europe
Occult, Witchcraft & Magic : An Illustrated History
Na ramionach olbrzymów : wykłady na festiwalu La Milanesiana w latach 2001-2015
Zakrywam to, co niewidoczne : wywiad-rzeka
O rysowaniu : widzieć, wiedzieć, wyrażać : eseje i wykłady o sztuce oraz teksty o dydaktyce artystycznej