New items
Godło Uniwersytetu Warszawskiego : dzieje symbolu na pieczęciach uczelni ze zbiorów Muzeum UW
Matter
Women Artists and the Surrealist Movement
O rysowaniu : widzieć, wiedzieć, wyrażać : eseje i wykłady o sztuce oraz teksty o dydaktyce artystycznej
Studium brył foremnych i pochodnych