New items
Janusz Stanny : plakaty i okładki = posters, book covers
Urodzony w wolności dla wolnego życia : Władysław Bartoszewski w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich : w 100. rocznicę urodzin Profesora = Born in freedom for a life of freedom : Władysław Bartoszewski in the collections of the Ossoliński National Institute of the centenary of Professor Bartoszewski's birth
Jerzy Jarnuszkiewicz : rzeźby, medale, ekslibrisy
Andrzej Zwierzchwski : budowa abstrakcji
70 lat Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie