Nowości
O malarstwie
Możliwość i konieczność w kulturze : idee, narracje, interpretacje
Spectrum : Heritage Patterns and Colours
Secesja : stylowa jedność sztuk
Prix Ars Electronica 2023 : New Animation Art, Aritificial Intelligence & Life Art, Digital Musics & Sound Art, u19-create your own world, Ars Electronica Award for Digital Humanity, CultText x Ars Electronica Award, Klasse! Lernen. Wir sind digital, STARTS Prize'23, European Union Prize for Citizen Science