New items
Intro-Wersje : teksty studentek i studentów Szkoły Filmowej w Łodzi : reżyseria 2017-2021
Na ramionach olbrzymów : wykłady na festiwalu La Milanesiana w latach 2001-2015
Paryż domowym sposobem : o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL
Biała strefa : Galeria Austriacka, Warszawa, 11.08-7.09.2006
Zimna rewolucja : społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu, 1948-1959