New items
Pokolenia = Generations : Prot Jarnuszkewicz, Adam Myjak, Włodzimierz Szymański
Maria Jarema : wymyślić sztukę na nowo
Raport Roczny Zespołu Rektorskiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2021/2022 = Annual Report of the Rectorial Team of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2021/2022
Circula, rozwiązanie wzornicze służące integracji społecznej = Circula, a design solution for social integration
Media education as a challenge