New items
New Beauty : A Modern Look at Beauty Culture, and Fashion
Piotr Szulkowski : interpretacje dyscyplin olimpijskich = interpretation of olympic disciplines
Leszek Kołakowski : bibliografia 1945-2014
Stanisław Baj : Światło i woda = Light and water
Socrealizm i socrealizmy : architektura wnętrz w Polsce : 1949-1956