New items
Error : the Art of Imperfection
Hilma af Klint : Artist, Researcher, Medium
art of the 20th century : protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day. [Volume 4],
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji