Nowości
Nan Goldin
Rodin Arp
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
Modigliani
Opis moich dzieł efemerycznych 1975-2018 : performance, obiekt-art, instalacja