Nowości
Koty. Tom II
Zimna rewolucja : społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu, 1948-1959
Plakat do filmu - film na plakacie : ze zbiorów Działu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Ossolineum i Gabinetu Kultury Współczesnej Wrocławia = Posters for films - films on posters : from the collection of the Documents of Social Life Department of the Ossolineum Library, and the Wrocław Contemporary Culture Room
Ochrona zabytków : historia, doktryny, systemy prawne
Litwa : dwa stulecia fotografii = Lithuania : two centuries of photography