Nowości
Six lessons in typography at Rhode Island School of Design
Teka artystyczna uczestników Międzynarodowej Konferencji "Dzieło jako środek w edukacji artystycznej" : 26-28/10/2019
Wspólnota : koło naukowe artystów : Jacek Jagielski, Jarosław Kozakiewicz, Ryszard Ługowski, Paweł Nowak, Jarosław Perszko, Paweł Susid, Andrzej Zwierzchowski
Dark Souls : Design Works
Fête funèbre czyli Sztuka wobec śmierci = Fête funèbre : or art and death