New items
Dekada ognia : Pracownia Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu, luty - czerwiec 2020 = A decade of fire : Ceramics Studio, Academy of Fine Arts in Warsaw, Stara Kopalnia Centre for Art and Science in Wałbrzych, February - June 2020
Sztuka w poczekalni : studia z dziejów plastyki polskiej na emigracji 1939-1989
Godło Uniwersytetu Warszawskiego : dzieje symbolu na pieczęciach uczelni ze zbiorów Muzeum UW
Optymalizacja metod konserwacji : zagadnienie nierównowagi wilgotnościowej w obiektach zabytkowych
XXIV Międzynarodowy Plener Artystyczny Bolestraszyce 2022 : wystawa poplenerowa 12.08.2022-30.09.2022 Galeria u Piotra Michałowskiego