New items
Robots : the 500-year quest to make machines human
Frida : życie i twórczość Fridy Kahlo
Off the wall : art of the absurd
Eileen Agar : Dreaming oneself awake
No cover
Stanisław Brach : Miodem płynące : projekt artystyczny "Dwie przestrzenie" = Flowing with honey : Two Spaces : An art project