New items
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Książka po okładce : o współczesnym polskim projektowaniu okładek książkowych
Dostępność w projektowaniu interakcji
Mariusz Woszczyński : podróż
Cichy memoriał