New items
New necklaces : 400 designs in contemporary jewellery
Wyspiański : katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie = catalogue of the exhibition of works from the collection of the National Museum in Kraków
Basquiat : Boom for real
V&A Book of Colour in Design
Artyści z Krakowa : generacja 1970-1979 = Artists from Krakow : the generation 1970-1979