New items
Upcoming : Wybrane dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2022 = Selected Degree Pieces of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2022
New methods of leafcasting in the conservation of historic parchments
Maciej Aleksandrowicz : sprawiedliwość = justice
Obrazowanie jako fundament rzeczywistości : tożsamość artysty a pamięć zbiorowa = Imagery as the foundation of reality : identity of an artist and social collective memory
Klezmerzy. 2,