Nowości
Jerzy Jarnuszkiewicz : rzeźby, medale, ekslibrisy
Kultura miejsca : studia ofiarowane profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Geneza
Mariola Przyjemska : Spacerowiczka gentryfikowanej Warszawy
Pamiętając Stanisława Cichowicza : Koji Kamoji, Mirosław Bałka, Zgnioty = In Memory of Stanisław Cichowicz : Koji Kamoji, Mirosław Bałka, Crushes