New items
Piotr Bożyk : obiekty kinetyczne = kinetic objects
Jaroslav Uhel
Krzysztof Kędzierski : pars pro toto, asamblage, rzeźba
Dwurnik : robotnik sztuki
Cyfrowa grafosfera : wprowadzenie do badań nad graficzną organizacją środowiska cyfrowego