Nowości
Nówka sztuka : młoda polska ilustracja
Fotorewolwer : Konrad Brandel
Pokolenia = Generations : Prot Jarnuszkewicz, Adam Myjak, Włodzimierz Szymański
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Wzornictwo na Myśliwieckiej : 40 lat Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie