New items
Ciałaczki : 8.III. - 11.III.2020 ; 4.V. - 15.V.2020, Kraków
Ćwiczenia ze sztuki : Kolekcja Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 28.01-17.09.2022
Konfrontacje i argumenty : sztuka nowoczesna według założeń Galerii Krzywe Koło = Confrontations and arguments : modern art according to the Krzywe Koło Gallery
Hilma af Klint : Artist, Researcher, Medium
Kaszubskie ostoje obrazów