New items
Anatomy for artists
Kindergartens, schools and playgrounds
On the phenomenon of visual arts and the meanders of their preservation : the philosophy and elements of the new theory and practice of conservation
Godło Uniwersytetu Warszawskiego : dzieje symbolu na pieczęciach uczelni ze zbiorów Muzeum UW
Warszawski trójkąt zagłady