Nowości
Andrzej Zwierzchowski
Ewolucja cywilizacyjnej roli i społecznego odbioru nauki. Cz. 2
Everything is a sign, I am a sign = Wszystko jest znakiem, ja jestem znakiem
Stanisław Baj : Światło i woda = Light and water
Shenzhen