New items
Antipolitics in Central European Art : Reticence as Dissidence under Post-Totalitarian Rule 1956-1989
11. Triennale Grafiki Polskiej = 11th Polish Print Triennial
Raport Roczny Zespołu Rektorskiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2022/2023 = Annual Report of the Rectorial Team of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2022/2023
Pomiędzy grafiką a obrazem wirtualnym = Between printmaking and digital image
Nazi Exhibition Design and Modernism