New items
Rysunek, malarstwo, koncepcja i polichromia
Coming out : najlepsze dyplomy ASP w Warszawie 2020 = best degree pieces Academy of Fine Arts in Warsaw 2020
Bruce Nauman
5 lat Plenerów Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki : Sandomierz, Warszawa, Kraków, Toruń
Radości zwykłych ludzi : Galeria aTAK, Warszawa, 1 X - 4 XII 2021 = Life's little pleasures : aTAK Gallery, Warsaw