New items
Kierunek zwiedzania
Monika Weiss : nirbhaya
Ćwiczenia ze sztuki : Kolekcja Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 28.01-17.09.2022
Rozwiązania konserwatorsko-aranżacyjne wnętrza Kościoła św. Anny w Różanie na tle estetyki neogotyckich obiektów sakralnych na Mazowszu
Optymalizacja metod konserwacji : zagadnienie nierównowagi wilgotnościowej w obiektach zabytkowych