New items
Krzysztof Jung : przemiana
Artyści z Krakowa : generacja 1970-1979 = Artists from Krakow : the generation 1970-1979
Josef Albers : interaction
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
Gauguin : artist as alchemist