Nowości
Fangor : sztuka książki, Galeria aTAK, Warszawa, 9 XII 2021-26 II 2022 = the art of the book, aTAK Gallery, Warsaw
Korzenie = Kořeny = Roots : Galeria Bielska BWA, 28.06-25.08.2019
Moje Arboretum : wystawa fotografii
Zofia Rydet : idę dobrą drogą : Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie = I am walking the good road : Municipal Bureau of Art Exhibitions in Leszno : 8.10-27.11.201
Galeria -1 : Polski Komitet Olimpijski : wystawy sztuki współczesnej 2006-2016