New items
Alexander Calder : Modern from the Start
Wyspiański : katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie = catalogue of the exhibition of works from the collection of the National Museum in Kraków
Design in Asia : the New Wave
Sztuka wczesnochrześcijańska
Lygia Pape : a multitude of forms