New items
Spór : antologia internetowego "Obiegu" 2004-2015
Photography to the Test of Abstraction = La photographie á l'épreuve de l'abstraction
Everyone Is an Artist : Cosmopolitical Exercises with Joseph Beuys
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Design i moda w przedwojennej Polsce