New items
Hilma af Klint : Artist, Researcher, Medium
Jack Whitten : Jack's Jack
No cover
Stanisław Brach : Miodem płynące : projekt artystyczny "Dwie przestrzenie" = Flowing with honey : Two Spaces : An art project
Karol Plicka
Artyści z Krakowa : generacja 1970-1979 = Artists from Krakow : the generation 1970-1979