New items
Obrazy pamięci i wiedzy : fotograficzne reprodukcje dzieł w archiwach i narracjach historii sztuki
Modern art: who cares? : an interdisciplinary research project and an international symposium on the conservation of modern and contemporary art
Sztuka zarządzania, zarządzanie sztuką
Ostatnie spojrzenie
O malarstwie