New items
Jerzy Jarnuszkiewicz : rzeźby, medale, ekslibrisy
Art of Polish Poster
Ciałaczki : 8.III. - 11.III.2020 ; 4.V. - 15.V.2020, Kraków
Dama z Elche : w kręgu sztuki hiszpańskiej
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw