New items
Mitologia japońska : opowieści o bogach i herosach, konteksty kulturowe, historia i współczesność
Ochrona zabytków : historia, doktryny, systemy prawne
Body of the Artisan : Art and Experience in the Scientific Revolution
Works on ancient history and early christianity, and religious works
Teatr plastycznej metafory : scenografie Jadwigi Mydlarskiej-Kowal