Nowości
printmakers' bible
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Contemporary painting
Opt Art : from mathematical optimization to visual design
Korean Art : from the 19th centaury to the present