New items
Krytyka fotografii : jak rozumieć obrazy
Basia Sokołowska : hołd = homage Anna Atkins Louise Bourgeois, Georgia O'Keeffe, Agnes Martin
Sztuka idzie na wolność : sztuka w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej i Węgierskiej Republice Ludowej w latach osiemdziesiątych XX wieku = Art breaks free : art in the Polish People's Republic, Czechoslovak Socialist Republic and Hungarian People's Republic in the 1980s
Vademecum typografa. T. 1,
Księgi Pana Tadeusza : wystawa w Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 5.04.2018-30.06.2018