New items
Drag Dictionary : An illustrated glossary of fierce queen slang
Posągi i utopie : rzeźba jako metafora nowoczesnej formy artystycznej, podmiotowości i politycznej wspólnoty
Obrazy pamięci i wiedzy : fotograficzne reprodukcje dzieł w archiwach i narracjach historii sztuki
Chroma : a book of colour - June '93
Ciężar i lekkość w kulturze : estetyka, poetyka, style myślenia