New items
Puppets : theatre, film, politics
Wszystkie wojny świata
Posągi i utopie : rzeźba jako metafora nowoczesnej formy artystycznej, podmiotowości i politycznej wspólnoty
Towards the Bauhaus
Kozłowski/Makowicz : nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Sztuki w Szczecinie