New items
A piękno świeci w ciemności : z biskupem Michałem Janochą rozmawia Ewa Kiedio
Okiem filmowca : nauka i łamanie zasad filmowej kompozycji
Ewolucja cywilizacyjnej roli i społecznego odbioru nauki. Cz. 2
Fête funèbre czyli Sztuka wobec śmierci = Fête funèbre : or art and death
Basia Bańda : Najbardziej na świecie = Most in the world