New items
Zográfoi - Glýptes - Charáktes : scholí efarmosménon technón kai politismoú = Painters - Sculptors - Printmakers : School of Applied Arts & Culture
Jerzy Nowosielski : katalog wystawy jubileuszowej
Aleksander Kotsis (1836-1877) : odcienie realizmu = shades of realism
Przybysz
Mieczysław Wasilewski : Plakaty = Posters