New items
Jerzy Jarnuszkiewicz : rzeźby, medale, ekslibrisy
Andrzej Zwierzchowski
Jacek Sempoliński : Z malarstwem sobie poradzę = I Think I Can Handle Painting
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
No cover
Type bulletin. #4,