Nowości
Eseje o sztuce i artystach
Stwórz i złóż : wprowadzenie do typografii
Heidegger
Puppets : theatre, film, politics
Źródła klasycznej demonologii japońskiej