New items
Książka po okładce : o współczesnym polskim projektowaniu okładek książkowych
Hieronim Bosch
Art of Polish Poster
Joe Zucker
Fangor : sztuka książki, Galeria aTAK, Warszawa, 9 XII 2021-26 II 2022 = the art of the book, aTAK Gallery, Warsaw