Nowości
Fate and art : monologue
Coming out : najlepsze dyplomy ASP w Warszawie 2020 = best degree pieces Academy of Fine Arts in Warsaw 2020
Tkaniny z grobu królowej Jadwigi
New Digital Deal : How the Digital World Could Work : Ars Electronica 2021
Galeria -1 : Polski Komitet Olimpijski : wystawy sztuki współczesnej 2006-2016